ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน (เงินดาวน์เป็นบาท)

ราคารถ (เฉพาะตัวเลข เช่น 985000)

จำนวนเงินดาวน์(บาท) เฉพาะตัวเลข เช่น 150000

จำนวนงวด (เฉพาะตัวเลข เช่น 48 )

ดอกเบี้ย(%)

ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) ค่างวด/เดือน (บาท)

ช่องสำหรับคำนวณหาค่างวดต่อเดือน (เงินดาวน์เป็น%)

ราคารถ (เฉพาะตัวเลข เช่น 698000)

เงินดาวน์ (%)

Vat (%)

จำนวนงวด (เดือน)

ยอดจัดไฟแนนซ์ (บาท) ค่างวด/เดือน (บาท)

บริการคำนวณไฟแนนซ์ เพียงระบุราคารถที่ต้องการ ระบุเงินดาวน์ (%/บาท) , จำนวนงวด(ที่ต้องการผ่อน) และดอกเบี้ย(%)
ท่านต้องการเงินดาวน์กี่เปอร์เซ็นต์ สามารถเลือกจากลิสต์รายการ โปรแกรมจะทำการคำนวณให้โดยอัตโนมัติ

โปรแกรมคำนวณนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อรถ Taxi ต้นเท่านั้น
ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้

หากท่านสนใจกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด ทุกสาขา