สินเชื่อ ประเภท ไฟแนน์-รีไฟแนนซ์ รถแท็กซี่

1. รถรีไฟแนนซ์รถใน (TAX-RE) คือ รถแท็กซี่ ที่เป็นลูกค้าของบริษัท ยังมีภาระการผ่อนกับทางบริษัทอยู่
2. รถจัดไฟแนนซ์ (รถนอก) คือ ลูกค้ารถแท็กซี่ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของทางบริษัท
3. รถที่มีผู้จัดจำหน่ายเป็นร้านหรือเต๊นท์ขายรถ

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

ผู้ขอสินเชื่อ (ผู้เช่าซื้อ)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
3. ใบขับขี่สาธารณะ 4 ชุด
4. บัญชีธนาคาร /Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
5. สำเนาโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง (ถ้ามี)
6. ใบเสร็จค่าผ่อนบ้าน 3 งวดสุดท้าย (ถ้ามี)
7. ใบเสร็จค่าผ่อนรถ 3 งวด (ถ้ามี)

ผู้ค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
3. สำเนาโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง (ถ้ามี)
4. ใบเสร็จค่าผ่อนบ้าน 3 งวดสุดท้าย (ถ้ามี)
5. ใบเสร็จค่าผ่อนรถ 3 งวด (ถ้ามี)
6. บัญชีธนาคาร /Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
7. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือบัตรพนักงาน (ถ้ามี)

จัดไฟแนนซ์รถเพื่อการพาณิชย์ (รถสองแถว)

 

 

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

ผู้ขอสินเชื่อ (ผู้เช่าซื้อ)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
3. ใบขับขี่สาธารณะ 4 ชุด
4. บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
5. สำเนาโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง (ถ้ามี)
6. ใบเสร็จค่าผ่อนบ้าน 3 งวดสุดท้าย (ถ้ามี)
7. ใบเสร็จค่าผ่อนรถ 3 งวดทุดท้าย (ถ้ามี)
8. สัญญาประกอบกิจการเข้าร่วม (ถ้ามี)

ผู้ค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
3. สำเนาโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง (ถ้ามี)
4. ใบเสร็จค่าผ่อนบ้าน 3 งวดสุดท้าย (ถ้ามี)
5. ใบเสร็จค่าผ่อนรถ 3 งวดทุดท้าย (ถ้ามี)
6. บัญชีธนาคาร /Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
7. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือบัตรพนักงาน