ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน   35,000-50,000

คุณสมบัติ
- เพศชาย-หญิง อายุ 30-40 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป
- บริหารจัดการข้อมูล ระบบ และรายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมงานต่างๆ
- สามารถทำงานเป็นทีม และพัฒนาทีม
- มีภาวะผู้นำ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สามารถขับรถได้

ลักษณะของงาน
- วางแผนงานการขายและการตลาดตามนโยบาย และเป้าหมายบริษัท
- กลยุทธ์ในการวางแผนการขายและการตลาด
- บริหารจัดการภายในฝ่ายขายและการตลาดให้ดำเนินการไปด้วยดี
- การบริหารจัดการทีมงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

- บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล คุณญาษิดา  นาคสวัสดิ์
02-743-8787 ต่อ 33

สมัครงานนี้