บริษัท  มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546  ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท (ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท)  ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อว่า “บริษัท  มิตร 10 ลิสซิ่ง  จำกัด”   โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจ

 • จัดจำหน่ายรถยนต์  รถบรรทุก  รถจักรยานยนต์  ทุกประเภท  และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
 • ให้เช่า ให้เช่าช่วง ทรัพย์สินทุกชนิด  รวมทั้งทำการเช่า  หรือให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
 • ให้เช่าซื้อรถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์  รถยนต์โดยสารทุกประเภท  เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

 ปี 2546  เริ่มจัดตั้ง บจก.มิตร 10 ลิสซิ่ง ธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์พร้อมจัดไฟแนนซ์  

ปี 2547  บริษัทได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังนี้

 • เดือน มิถุนายน บริษัท เพิ่มทุน เป็น 40 ล้านบาท
 • เดือน กรกฎาคม บริษัท เพิ่มทุน เป็น 60 ล้านบาท

ปี 2552  บริษัทฯ เริ่มจัดจำหน่ายรถแท็กซี่ พร้อมกับให้บริการรับจัดไฟแนนซ์

ปี 2554  บริษัทฯ ได้เริ่มทำธุรกิจบริการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • บริการรับต่อทะเบียนรถ
 • บริการรับต่อ พรบ. และให้บริการสินเชื่อกรมธรรม์ประกันภัยรถแท็กซี่
 • เริ่มทำธุรกิจจัดไฟแนนซ์รถประจำทาง
       ( และได้หยุดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ พร้อมจัดไฟแนนซ์ )

ปี 2555  บริษัทฯ ได้เริ่มทำธุรกิจรีไฟแนนซ์

ปี 2557  บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น "บจก.มิตรสิบ ลิสซิ่ง"

ปี 2558  บริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังนี้

 • เดือน กันยายน บริษัท เพิ่มทุน เป็น 200 ล้านบาท

ปี 2560  บริษัทฯ ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังนี้

 • เดือน มกราคม บริษัท เพิ่มทุน เป็น 250 ล้านบาท
 • เดือน เมษายน บริษัทแปรสภาพเป็น มหาชน เพิ่มทุนรองรับ IPO