มิตรสิบ ลิสซิ่ง

 

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด  (มหาชน)ประกอบธุรกิจการให้บริการสินเชื่อกรมธรรม์ประกันภัยรถแท็กซี่ เช่าซื้อรถแท็กซี่มาเป็นระยะเวลานาน บริษัทฯก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนสนิท ซึ่งมีความผูกพันธ์กันในความเป็นมิตรสหาย ทุกท่านจึงมีความรัก มีความกลมเกลียว มีความเข้าใจที่ดีต่อกันมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี มีการพบปะกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มิตรสหายทุกท่านจึงเล็งเห็นถึงคุณค่าของคำว่า “ มิตร “ ต่างร่วมมือร่วมใจกันก่อตั้ง บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจและสม่ำเสมอ เพื่อช่วยนำพาบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง ให้เติบโตและเดินไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง สามารถเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงภายใต้เศรษฐกิจผันผวนที่ผ่านมาและพร้อมให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่เสริมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมที่จัดขึ้นทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ด้วยการทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงานปรับปรุงแนวทางการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด  (มหาชน) จึงมีความชำนาญและแข็งแกร่งด้านการให้บริการเช่าซื้อรถแท็กซี่แบบมืออาชีพ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายทางการตลาด มุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อกรมธรรม์ประกันภัยรถแท็กซี่ ตลอดจนพัฒนาการให้บริการสินเชื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการสินเชื่อกรมธรรม์ประกันภัยรถแท็กซี่, บริการต่อภาษีรถแท็กซี่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความจริงใจ ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ รวมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญด้านการตลาดมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในอนาคตบริษัท มิตรสิบฯ จะเปิดสาขาเพิ่มเติมขึ้นอีกเพื่อความสะดวกของลูกค้าในการใช้บริการของบริษัทฯต่อไป ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้บริการกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ดั่งสโลแกน “ทุกเรื่องแท็กซี่ ต้องที่..มิตรสิบ