1. จำหน่ายรถแท็กซี่ใหม่ป้ายแดงและรถแท็กซี่ใช้แล้ว(มือสอง) พร้อมทั้งให้สัญญาเช่าทางการเงินรถแท็กซี่ใหม่ป้ายแดงและรถแท็กซี่ใช้แล้ว

2. การทำรีไฟแนนซ์ รถแท็กซี่ แบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้

2.1 รีไฟแนนซ์ รถแท็กซี่ที่เป็นลูกค้าบริษัท

2.2 รีไฟแนนซ์ รถแท็กซี่ลูกค้าทั่วไปที่ติดภาระสัญญาเช่าซื้อกับทางบริษัทอื่นและสถาบันการเงินอื่นๆหรือ จัดไฟแนนซ์ ที่ไม่ติดภาระแต่มีเล่มทะเบียนแล้ว

2.3 จัดไฟแนนซ์กับเจ้าของเต้นท์รถแท็กซี่ที่จำหน่ายรถแท็กซี่ใหม่และรถแท็กซี่ที่ใช้แล้ว (ให้บริการด้านสัญญาเช่าทางการเงิน)

2.4 จัดไฟแนนซ์รถสองแถวประจำทางสาธารณะ

3. การให้บริการสินเชื่อกรมธรรม์ประกันภัยรถแท็กซี่ รับต่อภาษี รับต่อ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์