บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง  จำกัด  ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถแท็กซี่ใหม่  และรถแท็กซี่มือสอง  พร้อมให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ  โดยเน้นการให้สินเชื่อเช่าซื้อเป็นหลัก  รวมทั้งการจัดไฟแนนซ์รถแท็กซี่ที่ไม่ใช่รถแท็กซี่ของบริษัทด้วย   ซึ่งรถยนต์ที่นำมาเป็นรถแท็กซี่ส่วนใหญ่ได้แก่ รถโตโยต้า  ซึ่งบริษัทเริ่มธุรกิจการปล่อยสินเชื่อรถแท็กซี่ ซึ่งบริษัทปล่อยสินเชื่อกระจายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผ่านสาขาของบริษัทจำนวน  5 สาขา

บริษัทมีการขยายพอร์ตการให้บริการสินเชื่อด้วยการให้บริการสินเชื่อรถแท็กซี่ที่อยู่กับผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสอง  ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการดังกล่าวและเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้กับบริษัทในอนาคต  นอกจากนี้บริษัทยังให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถแท็กซี่ของบริษัท โดยพิจารณาจากอายุรถแท็กซี่ที่เหลือ

นอกจากบริษัทจะจำหน่ายรถแท็กซี่ใหม่  และรถแท็กซี่มือสอง  พร้อมให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแล้ว  บริษัทยังให้บริการรับต่อทะเบียนรถยนต์  รับต่อพรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์ และต่อกรมธรรม์ประกันภัยในปีที่ 2 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

โดยอนาคต บริษัทกำลังจะดำเนินการขยายช่องทางการปล่อยสินเชื่อกับรถเชิงพาณิชย์อื่น ๆ  เช่น รถบรรทุก,  รถเครน, รถหัวลาก เป็นต้น ธุรกิจด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น การให้เช่ารถสำหรับผู้บริหารขององค์กรธุรกิจอื่น  เป็นต้น ธุรกิจด้านอื่นเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อเพื่อนำไปประกอบการค้าขาย  เช่น  นาโนไฟแนนซ์  เป็นต้น