บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายรถแท็กซี่แบบครบวงจร บริการสินเชื่อ รับจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ รถแท็กซี่ มาเป็นระยะเวลานาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ของเรา บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก้าวมาถึงทุกวันนี้ได้ เป็นเพราะวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการจะเป็นผู้พัฒนา ส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในประเทศไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล ด้วยเหตุนี้ มิตรสิบ ลิสซิ่ง จึงไม่ใช่เพียงบริษัท ที่ดำเนินการจัดจำหน่ายรถแท็กซี่เพียงเท่านั้น เราจะต้องพัฒนาผู้ขับขี่รถแท็กซี่ให้มีมาตราฐาน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ให้ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย

ด้านการบริการ พนักงาน บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ทุกคน ตระหนักดีว่า เวลาของลูกค้าทุกวินาทีมีค่า เราจึงให้บริการด้วยความรวดเร็ว และยังบริการแบบ One Stop Service หรือบริการแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ไม่ใช่เพียงเพราะท่านคือลูกค้า แต่เพราะพนักงานทุกคนคิดว่าท่านคือ “คนในครอบครัวของมิตรสิบ” เราจึงบริการท่านดุจญาติมิตรไม่ใช่เพียงลูกค้าเท่านั้น เพราะเรา มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการสร้างอาชีพ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ให้กับทุกคนที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ เป็นนายตัวเอง และสร้างรายได้เพื่อครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ปรึกษาพวกเรา "ครอบครัวมิตรสิบ" ได้ทุกวันทำการ ที่บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 400-400/1 หมู่5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  โทร. 02-743-8787  เราพร้อมให้คำปรึกษาด้วยความยินดีและเต็มใจ...

“ทุกเรื่องแท็กซี่ ต้องที่มิตรสิบ”

จำหน่าย

รถแท็กซี่ ป้ายแดง

บริการ

รถแท็กซี่ มือสองสภาพดี

รับจัด

จัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์รถแท็กซี่